PEČE, RUTE IN AVBE: POKRIVALA SLOVENSKIH ŽENA

V sodelovanju s Tržiškim muzejem  smo v Knjižnici Domžale pripravili na ogled razstavo z naslovom Peče, rute in avbe: pokrivala slovenskih žena. Razstavo smo pripravili v okviru Tedna ljubiteljske kulture, ki se je letos odvijala v času od 17.-26. maja. Razstava je bila na ogled do sredine avgusta.

Danes pri nas le še redko vidimo ženske z ruto na glavi, a še pred tridesetimi leti je bila ruta predvsem na podeželju povsem običajen kos garderobe. Če pogledamo še dlje v zgodovino, je takrat veljala oblačilna norma, ki je velevala, da so morale biti kmečke žene po poroki v javnosti zakrite. Še manj nam je dandanes poznana peča, ki sodi k ženskemu kostumu v folklornih skupinah; marsikdo tega izraza niti ne pozna več. Namen razstave je ljudem prikazati, kaj peče sploh so, saj so bile na Slovenskem mnogo bolj razširjene kot avbe, ki jih nekako jemljemo za najbolj slovensko pokrivalo. Na ogled smo postavili tudi rute, ki so sicer mnogo bolj poznane.

Razstava je obogatena s slikovnim gradivom in besedilom, ki obiskovalcu podrobneje razloži, kaj so peča, ruta in avba, kako so jih zavezovali in v katerem časovnem obdobju so ta pokrivala prevladovala. Zanimivo je tudi to, da so nekdaj ženske rute snele le za fotografiranje, zato na starih fotografijah ne vidimo žensk z rutami, razen starejših, ki jih niso snele niti takrat.

Danes si težko predstavljamo, da je bilo v izdelavo tako lepih primerkov peč, kot so jih obiskovalci lahko občudovali na razstavi, vloženega tudi do petsto ur veziljskega dela. Mnoge so krašene s klekljano čipko in v nekaterih je lahko tudi do 15 metrov take čipke.