Delavnice: ljudsko izročilo Primorske

Tržič, 16. 02. 2019

V februarju, natančneje 16. 2. 2019, smo organizirali izobraževalne delavnice, na katerih smo obiskovalce seznanili s plesno, pevsko, glasbeno in oblačilno dediščino Primorske.

V ta namen se je Saša Meglič v januarju udeležila tridnevnega nadaljevalnega seminarja na temo primorskih plesov. Skupaj s pevkami je zasnovala celotni koncept delavnic. Pevke ljudskih pesmi, so se v ta namen naučile nekaj primorskih pesmi, poleg tega so v preteklosti plesale pri odrasli skupini in so bile vodji projekta v pomoč tudi pri plesnem delu delavnice, poleg nekaterih članov mladinske skupine so se oblekle tudi v primorske folklorne kostume in poskrbele za kulinariko. Tako smo celovito zajeli primorsko izročilo.

Odziv obiskovalcev je bil zelo pozitiven. Vsebine so spoznavali tako teoretično kot praktično. Zanje smo pripravili nekaj gradiva o Primorski, naučili smo se nekaj primorskih ljudskih plesov, zapeli in poslušali nekaj primorskih pesmi in ob tem ugotovili, da je za nas Gorenjce primorsko narečje zelo zahtevno, spoznali smo tudi primorske ljudske viže in se preizkusili v izdelovanju preprostih glasbil. Obiskovalci so si na delavnicah izdelali nunalce, na katere smo skupaj zaigrali nekaj pesmi in se ob tem zelo zabavali. Navdušeni so bili tudi nad oblačilno dediščino Primorske, saj večina v živo še ni videla primorskih kostumov. Ob koncu delavnice smo se tudi malo okrepčali s kraškim pršutom, olivami, primorskim vinom in sladkimi hroštolami.

Avtorica: Saša Meglič

Prijava   |   Kazalo strani