Kako razvijati plesnost pri otrocih in odraslih

Za kakovostno izvedbo plesa je potrebno dobro obvladati svoje telo, pomembni sta tako tehnična kot stilna izvedba plesa, zaznavanje ritma, obvladati je potrebno prostor, v katerem se telo giblje, vzpostaviti interakcije z ostalimi plesalci, obvladati odrsko prezenco in še vrsto drugih stvari. Na zgoščenki so predstavljene različne vaje za razvijanje plesnosti. Razdeljene so v tri sklope. Prvi sklop vaj zajema osnovne plesne elemente, drugi sklop vaj je namenjen vajam za obvladovanje prostora, utrjevanje smeri, izraznost, razvijanje koordinacije, ravnotežja, ritma ter vajam za razvijanje medsebojnega sodelovanja in zaupanja. Tretji sklop vaj so vaje z rekviziti, ki so namenjene predvsem zaznavanju poudarjene dobe, razlikovanju melodij v 2/4 in 3/4 taktu ter razvijanju in utrjevanju ritma. Vaje tretjega sklopa pripomorejo tudi k dinamiki učenja na vajah, motivirajo plesalce za delo, z njimi utrjevanje znanja postane zanimivo.

Cena: 10,00 evrov

Za nakup pišite na elektronski naslov kdfskaravanke@gmail.com.

Prijava   |   Kazalo strani