Srebrna Kurnikova plaketa 2022

Tržič, 17. 01. 2023

Zveza kulturnih organizacij (ZKO) Tržič že desetletja zaslužnim ljubiteljskim ustvarjalcem podeljuje nagrade, ki nosijo ime tržiškega pesnika Vojteha Kurnika. Odbor za nagrade pri ZKO Tržič je 24. 10. 2022 obravnaval predloge za podelitve Kurnikovih jubilejnih značk in plaket za leto 2022. Srebrno Kurnikovo plaketo za izredne dosežke v minuli sezoni je prejelo tudi naše društvo!

Pri KD FS Karavanke, kjer že 56 let obujamo slovensko ljudsko izročilo, smo v sezoni 2021/22 izvedli številne projekte. Člani društva smo pripravili in izdali izobraževalni zgoščenki Plesno izročilo na Slovenskem – Kako razvijati plesnost pri otrocih in odraslih ter Dekliška in ženska pokrivala v folklornih skupinah ter družabno igro Etno skrinca, skozi katero igralci spoznavajo ljudsko izročilo Slovenije. V sodelovanju s Tržiškim muzejem, Občino Tržič in tržiškimi čevljarju smo na Šuštarski nedelji pripravili modno revijo Nekdanji in današnji sloves tržiških čevljarjev in obiskovalce seznanili z zgodovinskim razvojem obutve. Kot enega pomembnejših dosežkov pa velja omeniti tudi uvrstitev Mladinske FS na državno Maroltovo srečanje odraslih folklornih skupin.

Prijava   |   Kazalo strani