Že petdeset let ples je naš svet - 50. obletnica FS Karavanke

Tržič, 21. 05. 2016

Folklorna skupina Karavanke je zaplesala in zapela za prvih petdeset let delovanja. Do konca leta bodo organizirali še nekaj jubilejnih dogodkov.

Pred petdesetimi leti, ob pobratenju Tržiča s francoskim mestom Sainte-Marie-aux-Mines je na pobudo takratnega župana Tineta Tomazina nastala Folklorna skupina (FS) Karavanke. Njen ustanovni član je bil Marjan Vodnjov, ki je skupini posvetil petnajst let svojega življenja in v tem času ves svoj prosti čas. V FS je bila vpeta tudi njegova družina, pravzaprav je pred 50-imi leti skoraj vsaka družina v Tržiču imela pri skupini svojega plesalca ali plesalko. Seveda je Marjan Vodnjov zelo vesel, ker FS obstaja še danes in udeleži se vseh nastopov, če ima le čas. Priložnost za to je bila pred nedavnim ob osrednjem praznovanju jubileja v Dvorani tržiških oplimpijcev, ko so se številnemu občinstvu pokazale vse skupine, ki so s kostumsko pestrostjo predstavile plese in pesmi različnih slovenskih pokrajin. Naziv častnega člana FS Karavanke so podelili Marjanu Vodnjovu, Ljubici - Ljubi Nadišar in dr. Bojanu Knificu. Nekateri člani so bili nagrajeni z Maroltovimi priznanji za dolgoletno delovanje. FS Karavanke je prejela županovo priznanje ter zlati priznanji Javnega sklada za kulturne dejavnosti in priznanje Zveze ljudskih tradicijskih skupin Slovenije.

»Na odru bodi vesel, razigran, dobrovoljen - to odtehta tudi kakšen ponesrečen korak!« To je moto, ki jo je spremljal in ga je tudi v svojem uvodniku v zborniku zapisala Ljubica - Ljuba Nadišar, dolgoletna vodja FS Karavanke. Zbornik 'Že 50 let ples je naš svet' je izšel ob jubilejnem delovanju in sta ga uredila sedanja predsednica, umetniška vodja in vodja starejše otroške folklorne skupine Saša Meglič in etnolog dr. Bojan Knific. »V zbornik smo zajeli zgodovino petdesetih let, vključili smo razmišljanja sedanjih vodij in članov odborov, predstavljeni sta tudi raziskavi o plesni in pevski kulturi Tržičanov,« je povzela Saša Meglič. Še malo čez petdeset so šli in v zborniku omenili tudi Franca Uršiča, ki je pred dobrimi šestdesetimi leti Tržičane že navdušil za folklorno dejavnost.

Več dogodkov zaznamuje jubilejno leto FS Karavanke. Do konca junija je na ogled razstava o oblačilni dediščini v Kurnikovih hiši, ki so jo postavili skupaj s Tržiškim muzejem pod naslovom Kaj so včasih nosili spodaj, v minulem mesecu je bila v tržiški stolpnici na ogled fotografska razstava pod naslovom Priprave na 50-letnico. Pevke ljudskih pesmi so posnele svojo prvo zgoščenko 'Oj, dolinca, oj, dolinca', na kateri so pesmi, ki so bile zapisane v Tržiču, zgoščenko pa bodo predstavile na jesenskem koncertu. Julija skupina potuje na gostovanje v pobrateni Sainte-Marie-aux-Mines. »Pred nami so novi cilji in izzivi. Potrudili se bomo, da se pot FS Karavanke še dolgo ne bo končala in da bomo tudi v prihodnje lahko razveseljevali naše cenjeno občinstvo,« je popotnico v naslednjih petdeset sklenila Saša Meglič.

Avtorica: Suzana P. Kovačič

Prijava   |   Kazalo strani