PLESNO IZROČILO ODRASLIH ZA OTROKE - Metodika učenja ljudskega plesa in prilagajanje plesov različnim starostim otrok

Plesi na zgoščenki prikazujejo nekaj možnosti prilagajanja plesov, ki so jih v osnovi plesali odrasli, različnim starostim otrok, obstajajo pa tudi številne druge možnosti. Vsi izbrani plesi so najprej predstavljeni tako, kot so živeli med odraslimi, temu pa sledijo različice prilagajanja. Vsak ples je prilagojen trem ravnem, in sicer da bi ustrezal otrokom, starim 10-15, 6-10 in 4-6 let.

Tako kot na drugih področjih poučevanja je tudi pri spoznavanju plesnega izročila pomembno metodično učenje. Preden začnemo, je izbrani ples treba razčleniti. Plesalce najprej naučimo posamezne elemente, ki jih potem postopoma združujemo v celoto. Pri vsaki fazi učenja je bistvenega pomena dobra tehnična izvedba. Pozorni moramo biti na točno in pravilno izvajanje vseh korakov in gest, tudi na ustrezno držo telesa. Pri postavljanju plesov na oder pa ne smemo pozabiti na enotnost izvajanja, ki bo, razen če je cilj predstavitve drugačen, gledalcu ponudila svojevrsten estetski užitek. Nekaj možnosti, kako ples razčleniti in ga metodično prenesti na otroke, si lahko ogledate na priloženi zgoščenki.

Izbrani so plesi, zapisani v različnih slovenskih pokrajinah, saj si želimo, da bi zgoščenka služila čim večjemu številu ljudi, ki se ukvarjajo s poustvarjanjem plesnega izročila. Več izbranih plesov je bilo v različicah razširjenih širše po Sloveniji, nekaj jih predstavlja posebnosti določenih območij. Zgoščenki je priložena tudi knjižica s podrobnimi opisi prilagoditev.

Cena: 10,00 evrov

Za nakup pišite na elektronski naslov kdfskaravanke@gmail.com.

Prijava   |   Kazalo strani