Maroltova listina - Saša Meglič

Žalec, 26. 10. 2019

V soboto, 26. oktobra 2019, se je v Žalcu odvijalo Maroltovo srečanje 2019 - Državno tekmovanje folklornih skupin Slovenije, ki poteka v organizaciji Javnega sklada za kulturne dejavnosti z območno izpostavo Žalec, podelili pa so tudi Maroltove listine JSKD za leto 2018.

Pred finalno razglasitvijo najboljših treh mest in najboljše skupine po mnenju publike so podelil tudi Maroltove listine JSKD za leto 2018. Ena izmed treh dobitnic listine je bila tudi predsednica Kulturnega društva Folklorne skupine Karavanke in vodja mladinske skupine - Saša Meglič. Prejela je Maroltovo listino, ki jo podeljuje Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, za njeno predano pedagoško in mentorsko delo ter nepogrešljiv prispevek k razvoju in širjenju folklorne dejavnosti.

Preberite si nekaj izsekov iz utemeljitve za prejeto odličje, ki pričajo o njeni predanosti folklorni skupini:

"Saša Meglič je z otroško folklorno skupino, ki jo vodi od leta 2002, v zadnjih letih izvedla vrsto projektov, ki so odmevali na lokalni, državni in mednarodni ravni. V letih 2016, 2017, 2018 je bila Otroška folklorna skupina Karavanke prek območne in regijske selekcije izbrana na Državno srečanje otroških folklornih skupin, hkrati je v vseh treh letih na teh srečanjih prejela najvišje možno priznanje – Priznanje s pohvalo za najboljši program v celoti. Gre za trikratno zaporedno potrditev njenega strokovnega dela in hkrati za izjemen uspeh, ki ga pred njo ni dosegel še nihče v Sloveniji.

Poleg tega je Saša Meglič v zadnjih treh letih vodila projekte, ki pomembno prispevajo k razvoju folklorne dejavnosti v Tržiču in na Slovenskem. Tako je leta 2016 strokovno in organizacijsko vodila projekt praznovanja 50-letnice delovanja Kulturnega društva Folklorna skupina Karavanke, ki je vključeval celovečerno prireditev, izdajo zbornika, pripravo razstav ipd. Istega leta je skupaj s Kulturno umetniškim društvom Jarem in Tržiškim muzejem sodelovala pri snemanju dokumentarnega filma Peče na Slovenskem, ki je bil januarja 2017 predvajan na Televiziji Slovenija. Leta 2017 je vodila projekt snemanja dokumentarnega filma o polstoletnem razvoju Kulturnega društva Folklorna skupina Karavanke. Leta 2017 je pripravila zgoščenko in priročnik Plesno izročilo na Slovenskem – metodično učenje valčka in polke, katerega izdajo je podprl Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in predstavlja enega temeljnih gradiv s področja plesnega opismenjevanja folklornikov. /.../ Njeno delovanje daleč presega meje ljubiteljstva – predstavlja namreč zgled, kako se je z ljubiteljsko kulturno dejavnostjo mogoče na visoki strokovni ravni ukvarjati v prostem času. Folklorno dejavnost zares ljubi, zato je nikdar ne dojema kot amatersko, temveč zgledno skrbi, da je tudi v očeh drugih dojeta kot dejavnost, ki je vredna imena ljubi(teljska)."

"/.../ Njene izjemne strokovne dosežke so opazili tudi na Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, zato so jo po večkratno odlično opravljenih vlogah regijske selektorice kar trikrat izbrali za državno selektorico (v letih 2013, 2014, 2015). Saša Meglič na državni ravni redno vodi izobraževanja, namenjena folklornikom, od leta 2017 je tudi članica izpitne komisije za pridobitev naziva strokovni vodja otroške folklorne skupine."

Saši za več kot izjemen dosežek čestitamo!

Prijava   |   Kazalo strani